10. června 2018

Mramorová síň

Deset let stará, jedna z prvních.

Mramorová síň

Druh s druhem kol sloupu stojí poddaní.
Co vlajky, druh s druhem, srdce na dlani.

My svědky jsme jen věčných dnešních běd:
co zářil svět, plál kdy hvězdy její květ!

Fénixe plášť oblékala. V satén černý uléhala.
Jasem zde se prostírala. Moudrost svou nám nalévala.

Každý vzhůru hleděl, vždy ona nejvýše.
Každý k nebi tíhl, však ona nejspíše.

Nebesa pyšná dále jsou, čím ona stále výš.
Palác k tobě touží, slyš! Konec honu, konec již!

V hlubině obě lesknou se, neústupná čela.
Člověka menší z nich. Druhé pak – obloha celá.

Vždyť co ještě zbývá, slávou se smála:
mi zrcadlem cesta ve snu se zdála.

Prý zrcadlo vpouští kmety skloněné.
A pokud je, tak proč ne mne? – – –

Mramor odkryt je pro dnešní den.
Druh s druhem kol sloupu stojí poddaní.
Co vlajky, druh s druhem, srdce na dlani.

English version with some comments follows.

This poem is one of the first I've written nearly ten years ago, in high school. The original has a distinctively overwrought diction which I find difficult to translate and which makes it (for me, anyway) quite fun to recite, like Poe's The Raven or Browning's The Laboratory.

The Marble Hall

Round and round the pillar people grieve.
Like flags, the people, with heart on one's sleeve.

What we're seeing now is sorrow without end:
A world to which her star she used to lend!

In phoenix's robe she waked, in satin black she slept.
Bright as day she stayed, all with her wisdom swayed.

We looked above, yet she looked at the top.
We dreamed of heaven, her dreaming never stopped.

Off and off the heavens go, the closer towards them I grow.
The palace wants you, hear! Cut the chase and let me near!

The depth reflects each steadfast face.
The lesser human, and all heaven in its grace.

She laughed with glory: I know what,
A dream showed me a path which was not shut.

The mirror is said to let in sages old.
If it lets them, why not me so bold? – – –

The marble is uncovered on this day.
Round and round the pillar people grieve.
Like flags, the people, with heart on one's sleeve.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat