24. ledna 2015

Hrdina

Starší báseň z roku 2011, kdy jsem poprvé viděl Revolucionářku Utenu. Odsud ty růže, skleníky a podobně.

Hrdina

Na cestě svou zahradou
a kolem sadů cizích

Kde rozmar kráčí kolem plotu
a kašny a lesíka a růží
Vidí krásu
Dýchá krásu

Kde zádumčivost hledí do jezírka
na svůj obraz rozechvělý
zvony desetiletí

Kde úzkostlivost hlídá klíče
od skleníku,
aby duše rostlin
nikdy neodešly

Ó ty, jenž Časem obklíčen
jednu růži ustřihneš
sladkou dost

English translation follows.


The Hero

As you pace through your garden
Passing other gardens by

Where Fancy strolls around the fence
The roses, trees and fountain
He sees but beauty
He breathes but beauty

Where Thought watches by the lake
Its own image tremble
With bells of a decade

Where Worry forever keeps
Keys to the greenhouse,
So that the souls of flowers
Never leave

Oh Thee, by Time beleaguered,
Who pickest a single rose
Sweet enough
 

Žádné komentáře:

Okomentovat