11. března 2015

A Grammarian's Funeral (R. Browning, překlad)

Úryvek z básně mého oblíbeného Roberta Browninga o renesančním učenci, který studoval řečtinu a „decided not to Live but Know“. Vyšlo v Browningově sbírce Men and Women (1855).

Učencův pohřeb
Krátce po obnově vzdělanosti v Evropě
[...]

Hle, vrchol hory, místo jemu vhodné:
zdrav mistra svého,
kdo křídla máš, kdo nebe znáš,
vlaštovko! červenko!
Zde nejvýš jsme; tam dole v údolí
ať žijí ti, co zde by nemohli:
on nejprv Znát chtěl – pak až Žít –;
jak měl by dostat nízký byt?
Zde má své místo: hvězdnou báň,
a metlu blesků, mračnou stráň!
Ať první bouře spustí veselí
a klid dá těm, kdo klidu neměli!
Teď jděte domů: jaký žal?
Má pokoj větší, než kdo znal;
už tělo, ducha odevzdal.


A Grammarian's Funeral
Shortly after the Revival of Learning in Europe
[...]

Well, here's the platform, here's the proper place:
  Hail to your purlieus,
All ye highfliers of the feathered race,
  Swallows and curlews!
Here's the top-peak; the multitude below
  Live, for they can, there:
This man decided not to Live but Know
  Bury this man there?
Here—here's his place, where meteors shoot, clouds form,
  Lightnings are loosened,
Stars come and go! Let joy break with the storm,
  Peace let the dew send!
Lofty designs must close in like effects:
  Loftily lying,
Leave him—still loftier than the world suspects,
  Living and dying.

Žádné komentáře:

Okomentovat