31. října 2015

Schoolroom On A Wet Afternoon (V. Scannell, překlad)

Vernon Scannell (1922–2007) byl anglický básník, boxer a učitel.

Školní třída za deštivého odpoledne

Nesouvislé odstavce z rána
jsou zapomenuty; useknuté hlavy králů
leží v mlze podél Temže; růže Yorku a Lancasteru
jsou založené v knihách historie;
černoši spí v Africe.
Složitosti jednoduchého úročení se ukryly
v kalamářích a zlámané křídě:
přichází odpoledne a anglická gramatika.

Padá déšť, jako by nebe truchlilo
a bubnovalo svůj němý žal
do všech tabulek skla. Žáci si čtou
svou knihu či předstírají soustředění,
hlavy skloněné jako by prosili
anebo se odevzdávali osudu, který na ně čeká
v neprobádaných lesích budoucnosti.
Snad pro konec jejich nevinnosti pláče nebe?

V každé malé hrudi rozvádí lidské srdce
krev, jež je živí: touhy, bolest
a vzrušení se čeří na vlnách
rozbíjených o temné břehy duše.
Každý žák je poslušný; klidně a zamyšleně sedí
u své lavice. Však nadzvedni desku a uvidíš
krom poházených papírů a tužek – jiné tvary:
hrubý provaz, nahou čepel, zbraň nabitou k výstřelu.


Anglický originál:
Schoolroom On A Wet Afternoon

The unrelated paragraphs of morning
Are forgotten now; the severed heads of kings
Rot by the misty Thames; the roses of York
And Lancaster are pressed between the leaves
Of history; Negroes sleep in Africa.
The complexities of simple interest lurk
In inkwells and the brittle sticks of chalk:
Afternoon is come and English Grammar.

Rain falls as though the sky has been bereaved,
Stutters its inarticulate grief on glass
Of every lachrymose pane. The children read
Their books or make pretence of concentration,
Each bowed head seems bent in supplication
Or resignation to the fate that waits
In the unmapped forests of the future.
Is it their doomed innocence noon weeps for?

In each diminutive breast a human heart
Pumps out the necessary blood: desires,
Pains and ecstasies surf-ride each singing wave
Which breaks in darkness on the mental shores.
Each child is disciplined; absorbed and still
At his small desk. Yet lift the lid and see,
Amidst frayed books and pencils, other shapes:
Vicious rope, glaring blade, the gun cocked to kill.

Žádné komentáře:

Okomentovat