14. září 2020

Prométheus II

Pokračování Prométhea. Zpívá Jan Burian.

Prométheus II

Vesmír se rozpíná
a my se vzdalujem
vzdalujem od sebe

léta se vzdalujem
léta se vracíme
k člověku na skále

k člověku v okovech
k tomu co zůstalo
k tomu co zůstane

člověk je supem svým
krmeným z minula?

Podívej, najednou
v oku se mihnula
jiskra a plamen
a...

 English translation follows.