5. prosince 2020

Hrad

Portrét hrdiny v jinošských letech. Básně na podobné téma: Hrdina, Jed.

Hrad

Vidíš hrad
Jsou to zdi z kamenů
Kameny z nerostů
Nerosty z krystalických struktur
Z molekul Z atomů
Z elementárních částic
popsaných vlnovou funkcí

Slyšíš život
Je to hrad slov
A ve zdech slova nevyřčená
A tam někde v prachu Země
srdce chvějící

Je příliš pozdě mlčet
Minimalistická symfonie Vesmíru
je v plném proudu

Je třeba prohloubit vnitřní příkop
proti nicotě
A pak rozvinout vlajky
Uzavřít spojenectví
Potrestat zloděje
Uspořádat hodokvas
a zásnuby

Jak už to chodí v pohádkách

(2011)

English translation follows.